Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji

Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji LFE, LFN, OFI un paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar strāvas pārslodzes aizsardzību OLE/OLI ir paredzēti aizsardzībai pret bīstamu saskari ar daļām, kas ir zem sprieguma, kas nav zem sprieguma un aizsardzībai pret aizdegšanos. Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar pārslodzes aizsardzību OLE/OLI papildus nodrošina pārslodzes aizsardzību.

Šajā produktu grupā ir iekļautas ierīces, kas samazina nevēlama atslēgšanu skaita samazināšanu (tips G) un ļauj veikt selektīvu nostrādi (tips S). Standarta variantā paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar jaudas slēdžiem LTP un LTS ir savienoti ar savienošanas kopnēm.

RIKKEVOOLU KAITSELÜLITID OEZ Minia

Produkti

Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji LFE (6 kA)

 • Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar nosacījuma īsslēguma strāvu 6 kA.
 • Pārtraucēji reaģē uz sinusoidālu paliekošo strāvu (tips AC).
 • Aizsardzība: pret bīstamu saskari ar daļām, kas ir zem sprieguma (IΔn ≤ 30 mA), pret bīstamu saskari ar daļām, kas nav zem sprieguma, pret aizdegšanos un īsslēgumu elektrisko ierīču izolācijas bojājumu gadījumā (IΔn ≤ 300 mA).
 • Montāža/demontāža uz/no U veida sliedēm: mēlītes ļauj veikt ātru manuālu montāžu un demontāžu bez papildu instrumentiem.
 • Visu konstruktīvo izpildījumu apkārtējā darba temperatūra ir no -25 līdz +45°C.
 • Ierīce ir aprīkota ar stāvokļa indikatoru.
 • Plašs piederumu klāsts ‒ ārējie un signāla slēdži, minimālsprieguma atkabņi un šunta atkabņi, savienošanas kopnes utt.
 • Iespēja bloķēt un fiksēt izslēgtā vai ieslēgtā stāvoklī.
 • Iespēja savienot ar jaudas slēdžiem LTE,
 • LTN, izmantojot savienošanas kopnes.
 • Ieslēgšanas laikā paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju N pols aizveras agrāk, bet izslēgšanas laikā tas atveras pēc citiem poliem.
 • Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji jāpārbauda vienu reizi sešos mēnešos.
RIKKEVOOLU KAITSELÜLITID LFE (6 KA) OEZ Minia
Parametri
Nominālā paliekošā strāva30, 300 mA
Nominālā strāva25 ÷ 80 A
Nominālais ekspluatācijas spriegums ACAC 230/400 V
Nominālā īsslēguma nosacītā strāva ar rezerves drošinātāju6 kA
Nominālā ieslēgtspēja un atslēgtspēja500, 800 A
Pārsprieguma noturība250 A
Nominālā frekvence50 Hz
Aizsardzības klaseIP20
TipsAC
Polu skaits2, 4
Ciets vadītājs maks.Cu 35 mm2
Elastīgs vadītājs maks.Cu 25 mm2
Griezes moments2,5 ÷ 3 Nm
Apkārtējā temperatūra min.-25 °C
Apkārtējā temperatūra max.45 °C
LVS EN 61008

Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji LFN (10 kA)

 • Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar nosacījuma īsslēguma strāvu 10 kA.
 • Aizsardzība: pret bīstamu saskari ar daļām, kas ir zem sprieguma (IΔn ≤ 30 mA), pret bīstamu saskari ar daļām, kas nav zem sprieguma, pret aizdegšanos un īsslēgumu elektrisko ierīču izolācijas bojājumu gadījumā.
 • Montāža/demontāža uz/no U veida sliedēm: mēlītes ļauj veikt ātru manuālu montāžu un demontāžu bez papildu instrumentiem.
 • Visu konstruktīvo izpildījumu apkārtējā darba temperatūra ir no -25 līdz +45°C.
 • Ierīce ir aprīkota ar stāvokļa indikatoru.
 • Plašs piederumu klāsts ‒ ārējie un signāla slēdži, minimālsprieguma atkabņi un šunta atkabņi, savienošanas kopnes utt.
 • Iespēja bloķēt un fiksēt izslēgtā vai ieslēgtā stāvoklī.
 • Savienošanas ar jaudas slēdžiem LTP, LTS, LTN-UC iespēja, izmantojot savienošanas kopnes.
 • Ieslēgšanas laikā paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju N pols aizveras agrāk, bet izslēgšanas laikā tas atveras pēc citiem poliem.
 • Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji jāpārbauda vienu reizi sešos mēnešos.
RIKKEVOOLU KAITSELÜLITID LFN (10 KA) OEZ Minia
Parametri
Nominālā paliekošā strāva10, 30, 100, 300, 500 mA
Nominālā strāva16 ÷ 80 A
Nominālais ekspluatācijas spriegums ACAC 230/400 V
Nominālā īsslēguma nosacītā strāva ar rezerves drošinātāju10 kA
Nominālā ieslēgtspēja un atslēgtspēja500, 800 A
Nominālā frekvence50 Hz
Pārsprieguma noturība250 A, 1, 3, 5 kA
Aizsardzības klaseIP20
TipsAC, A, AC-G, A-G, A-S
Polu skaits2, 4
Ciets vadītājs maks.Cu 35 mm2
Elastīgs vadītājs maks.Cu 25 mm2
Griezes moments2,5 ÷ 3 Nm
Apkārtējā temperatūra min.-25 °C
Apkārtējā temperatūra max.45 °C
LVS EN 61008

Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji OPI 125 A (10 kA)

 • Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar nosacījuma īsslēguma strāvu 10 kA.
 • Aizsardzība: pret bīstamu saskari ar daļām, kas ir zem sprieguma (IΔn ≤ 30 mA), pret bīstamu saskari ar daļām, kas nav zem sprieguma, pret aizdegšanos un īsslēgumu elektrisko ierīču izolācijas bojājumu gadījumā.
 • Savienošanas ar jaudas slēdžiem PS-OF125-1100.
 • Savienošanas ar jaudas slēdžiem LTP, LTS, LTN-UC iespēja, izmantojot savienošanas kopnes.
 • Ieslēgšanas laikā paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju N pols aizveras agrāk, bet izslēgšanas laikā tas atveras pēc citiem poliem.
 • Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji jāpārbauda vienu reizi sešos mēnešos.
PALIEKOŠĀS STRĀVAS ĶĒDES PĀRTRAUCĒJI OPI 125 A (10 KA) OEZ Minia
Parametri
Nominālā paliekošā strāva30, 100, 300, 500 mA
Nominālā strāva100 ÷ 125 A
Nominālais ekspluatācijas spriegums ACAC 230/400 V
Nominālā īsslēguma nosacītā strāva ar rezerves drošinātāju10 kA
Nominālā ieslēgtspēja un atslēgtspēja1250 A
Pārsprieguma noturība1 kA
Nominālā frekvence50/60 Hz
Aizsardzības klaseIP20
TipsAC, A
Polu skaits4
Ciets vadītājs maks.Cu 50 mm2
Griezes moments3,5 Nm
Apkārtējā temperatūra min.-25 °C
Apkārtējā temperatūra max.45 °C
LVS EN 61008
IEC 755

Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar pārslodzes aizsardzību OLE (6kA)

 • Šī ierīce ir paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēja un automātslēdža kombinācija.
 • Atslēgtspēja 6 kA.
 • Uzstādīšanai lielās ēkās un līdzīgos lietojumos līdz 16 A, AC 230 V.
 • Aizsardzība: pret bīstamu saskari ar daļām, kas ir zem sprieguma (IΔn ≤ 30 mA), pret bīstamu saskari ar daļām, kas nav zem sprieguma, pret aizdegšanos un pret pārslodzi ‒ īsslēgumu.
 • Nostrādes raksturlīknes B, C atbilstoši EN 61009-1.
 • Dubultās spailes ar fiksētu, vidusdaļā izvietotu barjeru nodrošina ērtu vadītāju pieslēgšanu un savienošanas kopnes pievienošanu no abām ierīces pusēm. Iespējams pieslēgt dažādu šķērsgriezumu vadītājus ‒ līdz četriem vadītājiem vienā spailē ‒ vadītāja šķērsgriezums līdz 35 mm2.
 • Dubultās spailes ļauj vienkārši pārbaudīt vadītājus un vienlaikus pieslēgt savienojošo kopni ‒ savienojošā kopne nenosegs vadītāja pieslēgšanas vietu (skat. "LTN spailes" B3. lapā).
 • Plašs piederumu klāsts ‒ ārējie un signāla slēdži, minimālsprieguma atkabņi un šunta atkabņi, savienošanas kopnes.
 • Iespēja bloķēt un fiksēt izslēgtā vai ieslēgtā stāvoklī.
RIKKEVOOLU KAITSELÜLITID LIIGVOOLUKAITSEGA OLE (6 KA) OEZ Minia
Parametri
Nominālā strāva6 ÷ 16 A
Nostrādes raksturlīkneB, C
Nominālā paliekošā strāva30 mA
Nominālā īsslēguma atslēgtspēja / AC 230 V6 kA
Nominālā paliekošās strāvas ieslēgtspēja un atslēgtspēja6 kA
Nominālais ekspluatācijas spriegums ACAC 230 V
Pārsprieguma noturība1 kA
Nominālā frekvence50 ÷ 60 Hz
Aizsardzības klaseIP20
TipsAC
Polu skaits2
Ciets vadītājs maks.Cu 35 mm2
Elastīgs vadītājs maks.Cu 25 mm2
Griezes moments2,5 ÷ 3 Nm
Apkārtējā temperatūra min.-5 °C
Apkārtējā temperatūra max.40 °C
LVS EN 61009

Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar pārslodzes aizsardzību OLI (10 kA)

 • Šī ierīce ir paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēja un automātslēdža kombinācija.
 • Atslēgtspēja 10 kA.
 • Ēku instalācijas, komerciālās un industriālās instalācijas no 40 A, AC 230 V.
 • Aizsardzība: pret bīstamu saskari ar daļām, kas ir zem sprieguma (IΔn ≤ 30 mA), pret bīstamu saskari ar daļām, kas nav zem sprieguma, pret aizdegšanos un pret pārslodzi ‒ īsslēgumu.
 • Nostrādes raksturlīknes B, C atbilstoši EN 61009-1.
 • Dubultās spailes ar fiksētu, vidusdaļā izvietotu barjeru nodrošina ērtu vadītāju pieslēgšanu un savienošanas kopnes pievienošanu no abām ierīces pusēm.
 • Iespējams pieslēgt dažādu šķērsgriezumu vadītājus ‒ līdz četriem vadītājiem vienā spailē ‒ vadītāja šķērsgriezums līdz 35 mm2.
 • Dubultās spailes ļauj vienkārši pārbaudīt vadītājus un vienlaikus pieslēgt savienojošo kopni ‒ savienojošā kopne nenosegs vadītāja pieslēgšanas vietu (skat. "LTN spailes" B3. lapā).
 • Stāvokļa indikācija ‒ ieslēgta/izslēgta stāvokļa signalizācija.
 • Plašs piederumu klāsts ‒ ārējie un signāla slēdži, minimālsprieguma atkabņi un šunta atkabņi, savienošanas kopnes.
 • Iespēja bloķēt un fiksēt izslēgtā vai ieslēgtā stāvoklī.
RIKKEVOOLU KAITSELÜLITID OPI 125 A (10 KA) OEZ Minia
Parametri
Nominālā strāva6 ÷ 40 A
Nostrādes raksturlīkneB, C
Nominālā paliekošā strāva30, 300 mA
Nominālā īsslēguma atslēgtspēja / AC 230 V10 kA
Nominālā paliekošās strāvas ieslēgtspēja un atslēgtspēja10 kA
Nominālais ekspluatācijas spriegums ACAC 230 V
Pārsprieguma noturība1, 3 kA
Nominālā frekvence50 ÷ 60 Hz
Aizsardzības klaseIP20
TipsAC, A , AC-G
Polu skaits2
Ciets vadītājs maks.Cu 35 mm2
Elastīgs vadītājs maks.Cu 25 mm2
Griezes moments2,5 ÷ 3 Nm
Apkārtējā temperatūra min.-25 °C
Apkārtējā temperatūra max.40 °C
LVS EN 61009