OEZ MINIA lokizlādes konstatēšanas ierīces – AFDD

Kas notika? Saskaņā ar ugunsgrēka liecinieku sniegto informāciju un veikto izmeklēšanu, notikumu secība varēja būt aptuveni šāda. Kokmateriālu noliktava ir pirms 20 gadiem celta ēka, kurā grauzēju klātbūtne nebija retums. Vienā ēkas daļā elektriskie vadi bija brīvi pieejami grauzējiem. Sistemātiski kabeļu bojājumi samazināja kabeļa šķērsgriezumu, tādēļ bojājuma vietā palielinājās strāvas blīvums. Kabeļa bojātajā daļā pieauga temperatūra, apkārt esošā izolācija sāka pārogļoties, un radās elektriskās izlādes. Tā veidojās ideāli apstākļi, kas ir nepieciešami, lai izceltos ugunsgrēks, – pietiekama temperatūra un pārogļojusies plastmasa spēja izraisīt aizdegšanos. Noliktavā izcēlās ugunsgrēks. Temperatūras detektori un ugunsdzēšanas sistēma nespēja novērst ugunsgrēku.

Primārais ķēdes pārtraucējs un drošinātājs neizslēdzās, jo tie nespēja reaģēt uz šādu atteici. Strāva ķēdē, kurai būtu jāizraisa ķēdes pārtraucēja vai drošinātāja nostrāde, palika standarta darba režīma robežās, jo neradās īsslēgums vai pārslodze. Ne ķēdes pārtraucējs, ne drošinātājs nespēj reaģēt uz strāvas blīvuma pieaugumu (ar sekojošām lokizlādēm) vienā barošanas kabeļa vietā. Šīs ierīces tam nebija paredzētas. Aizsardzības faktiski nebija. Līdz šim! Risinājums nepastāvēja.

Šis jaunais risinājums ir lokizlādes īsslēguma konstatēšanas ierīce – AFDD. Pretstatā ķēdes pārtraucējiem, drošinātājiem vai paliekošās strāvas ķēdes pārtraucējiem AFDD šādas strāvas spēj noteikt un atslēgt, novēršot ugunsgrēku. AFDD aizpilda drošības spraugu, kas līdz šim pastāvēja elektroinstalācijā. Ja būtu uzstādīts AFDD, iepriekš aprakstītais notikums nenotiktu vai tā varbūtība būtu būtiski samazināta.

Aprakstītais gadījums uzņēmumā TRXe a.s. ir izdomāts, taču mums parāda šādas atteices cēloņus un sekas. Tomēr aprakstītā atteice vai līdzīgas kabeļu bojājumu situācijas ir absolūti reālas.

Kā darbojas AFDD?

AFDD (lokizlādes īsslēguma konstatēšanas ierīce) ir ierīce, kas ir paredzēta, lai mazinātu lokizlādes ietekmi, lokizlādes konstatēšanas gadījumā atslēdzot ķēdi. Lokizlādes atteice ir bīstama nejauša lokizlāde starp vadītājiem – viegla elektriskā izlāde gar izolāciju, ko parasti pavada daļēja vadītāja (elektroda) materiāla iztvaikošana. Šāda parādība vadītājā var radīt izolācijas aizdegšanos un sekojošu ēkas aizdegšanos. AFDD novērš šādas parādības. Lokizlādes (un iespējamās aizdegšanās cēloņi) ir parādīti 1. tabulā.

table1-en.jpg

 1. Vadītāju bojājumi var radīt triju veidu lokizlādes: 1) virknes lokizlāde (L) visbiežāk rodas vadītāja pārrāvuma vai kontakta zaudēšanas gadījumā virknē ar slodzi. Šādos gadījumos strāva ir mazāka nekā darba strāva, un ķēdes pārtraucēji un paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji nespēj konstatēt atteici un veikt atslēgšanu. Tādēļ lokizlādes ierīces ir paredzētas, lai noteiktu lokizlādi un pārtrauktu ķēdi, pirms enerģija atteices vietā sasniegs vērtības, kas var izraisīt aizdegšanos. Sākumā aprakstītais gadījums ir pieskaitāms šāda veida atteicei.
 2. Paralēlās lokizlādes atteices (L-N) rada lokizlāde, kas ir radusies bojātas izolācijas dēļ, kura ir izraisījusi divu vadītāju saskaršanos. Strāvas vērtību nosaka ķēdes pretestība. Ķēde tiek izslēgta atkarībā no tās aizsardzības ierīces (piemēram, ķēdes pārtraucēja) nominālās strāvas. Ja ķēdes pretestība ir pārāk liela un netiek sasniegta aizsardzības ierīces atslēgšanas strāva, atvienošana var nenotikt. AFDD veiks atvienošanu, ja lokizlādes īsslēguma strāva būs lielāka nekā 2,5 A, šādi nodrošinot uzticamu aizsardzību.
 3. 3. Paralēlās lokizlādes (L-PE) “Fāze – zeme” (PE) lokizlādi drošā veidā konstatē paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji, kas veic atslēgšanu. Paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ar IΔn 300 mA nodrošina aizsardzību pret aizdegšanos daudzus gadus. AFDD arī konstatē šāda tipa lokizlādes atteices, nodrošinot aizsardzību vietās, kur nav uzstādīti paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji. Dažos gadījumos maksimālstrāvas aizsardzības ierīces (ķēdes pārtraucējs, drošinātājs) nenodrošina nekādu aizsardzību, jo bojātās ķēdes pretestība ir pārāk liela.
 4. Pārskats ir parādīts 2. tabulā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka paralēlās atteices gadījumā AFDD neaizstās ķēdes pārtraucēju vai paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju aizsardzības funkcijas, bet gan tās papildinās.

Standarti

Standartizācijas iestādes ir pievērsušas uzmanību AFDD priekšrocībām, tostarp vidēm ar paaugstinātu ugunsgrēka risku, kur liesmas var ātri izplatīties un kur pastāv augsta bīstamība cilvēkiem vai ļoti vērtīgām precēm. Starptautiskais standarts IEC 60364-4-42:2010+A1:2014 un Eiropas standarts HD 60364-4-42:2011+A1:2015 stingri iesaka izmantot lokizlādes konstatēšanas ierīces un uzskata tās par modernākajām ierīcēm šajā jomā.

Vācijas nacionālajā standartā DIN VDE 0100-420:2016-02 un A1. pielikumā ir noteikta obligāta AFDD izmantošana no 18.12.2017. Slovākijas standartā STN 33 2000-4-42/A1 (identisks IEC 60364-42:2010/A1:2014), kas ir pieņemts 2015. gada decembrī, 421.7. punktā ir teikts… ļaujiet mums citēt: “Lokizlādes aizsardzības ierīču (AFDD) lietošana šī standarta izpratnē Slovākijas Republikā būs obligāta pēc triju gadu pārejas perioda pēc standarta pieņemšanas…”.

Pozitīvo ieguvumu dēļ AFDD uzstādīšana kļūs obligāta arvien lielākā skaitā valstu un tiks iekļauta arvien lielākā skaitā standartu.

Oez arc lokizlādes atteices konstatēšanas ierīces

Iepriekšējās nodaļās tika minētas lokizlādes atteices aizsardzības ierīču vispārējās īpašības un to galvenā priekšrocība, kas ir ugunsgrēka aizsardzība un kas aizpilda funkcionālo spraugu starp pastāvošajām ierīcēm – ķēdes pārtraucējiem, paliekošās strāvas ķēdes pārtraucējiem un drošinātājiem –, kā arī instalācijas drošībai nosaka daudz augstāku līmeni. Kura OEZ klāsta īpašā ierīce būtu jālieto? Un kādas ir tās priekšrocības… t. i., bez galvenās priekšrocības?

Modulāra konstrukcija

OEZ AFDD, kas ir izstrādāti kā komplekti. OEZ risinājuma gadījumā lietotājs veic lokizlādes aizsardzības ierīces komplektēšanu. Tas ir vienkārši. Jūs varat komplektēt AFDD no:

 • lokizlādes aizsardzības mezgla (AFD mezgls) un
 • LTS/LTK ķēdes pārtraucēja (MCB) vai paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēja ar maksimālstrāvas aizsardzību OLE/OLI (RCBO).

Komplektēšana nodrošinās abu daļu mehānisko un elektrisko savienošanu. Pieslēdzot lokizlādes konstatēšanas mezglu pie ķēdes pārtraucēja vai paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēja ar maksimālstrāvas aizsardzību, jūs izveidosiet funkcionālu mezglu – AFDD. 1. attēlā tas ir parādīts daudz labāk, nekā aprakstīts vairākos teikumos.

03-obloukova-ochrana-afdd.jpg

1. attēls. AFDD komplektēšana ARC 16 A lokizlādes konstatēšanas mezgls un ķēdes pārtraucējs LTS, 16 A. B. ARC lokizlādes konstatēšanas mezgls tiek piedāvāts ar In 16 A un 40 A. ARC sānos ir uzstādītas koda tapas, kas ir izvirzītas ārpus pamatnes, piemēram, lai ARC ar In 16 A komplektētu ar 32 A ķēdes pārtraucēju.

Šādi ar minimāliem noliktavas krājumiem ir iespējams izveidot vairākus simtus AFDD versiju (atbilstoši nominālajai vai paliekošajai strāvai, parametriem, …). Ja komplektācijā izmanto paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju ar maksimālstrāvas aizsardzību OLI/OE, klients iegūst pilnu aizsardzību – pret ugunsgrēku, maksimālstrāvu un paliekošajām strāvām.

Augsta pretestība neparedzētos izslēgšanās gadījumos

AFDD jānodrošina ne tikai uzticama aizsardzība pret elektrības radītu aizdegšanos, bet arī jāreaģē tikai reālas atteices gadījumā. OEZ AFDD tas nozīmē to, ka šai ierīcei jāspēj izšķirt lokizlādes atteices, kuru gadījumā noteiktajās robežās ir nepieciešama atslēgšana, un elektrisko slodžu lokizlādes darbību (vai strāvas raksturu), kuru laikā atslēgšana nedrīkst notikt. AFDD darbības laikā nedrīkst nostrādāt pie katra signāla vai lokizlādes atteices gadījumā blakus esošā ķēdē:

 • slēdža kontaktu dzirksteļošanas, apgaismojuma ieslēgšanas; motoru ogles slotiņu vai vecāku releju dzirksteļošanas gadījumā;
 • augstfrekvences (HF) trokšņu gadījumā – tie var būt apgaismojuma regulatoru, datoru LAN tīkla karšu radīti traucējumi zemsprieguma rozetēs (barošanas līnijā) utt.

Drošas darbības pārbaude

OEZ AFDD ir aprīkots ar paštestu, kas tiek automātiski iedarbināts ik pēc 15 stundām un veic ķēžu un konstatēšanas algoritma pārbaudi. Lokizlādes konstatēšanas mezglu var pārbaudīt arī manuāli. Šim nolūkam jānospiež poga ierīces priekšējā panelī (2. att.).

table2-en.jpg

Skaidra informācija par izslēgšanās cēloņiem

LED stāvokļa indikators ierīces priekšējā panelī (kas pilda arī testa pogas funkciju) nodrošina vienkāršu un skaidru informāciju par izslēgšanās cēloņiem.

picture-2-en.jpg

Slodžu pārsprieguma aizsardzības ierīces

OEZ AFDD turi apsauginį jungiklį, kuris, ilgiau užtrukus didesniam kaip 275 V viršįtampiui, atjungia grandinę. Tai apsaugo nuo gedimo prie instaliacijos prijungtus prietaisus (TV, AK ir pan.).

Lengva priežiūra

OEZ AFDD ir aprīkots ar pārsprieguma atkabni, kas atvienos ķēdi, ja pārspriegums ilgstoši būs lielāks nekā 275 V. Šādā veidā ierīces (televizori, datori u. tml.) instalācijā tiek pasargāti no bojājumiem.

Vienkārša apkope

OEZ AFDD atbilst EN 62606. Tādēļ AFDD kontroli var veikt nespeciālists un īpaša apkope nav nepieciešama.

Piederumi

Piederumus uzstāda uz LTS/LTK ķēdes pārtraucējiem un OLI/OLE paliekošās strāvas pārtraucējiem ar maksimālstrāvas aizsardzību:

 • PS-LT/SS-LT ārējie un signāla slēdži;
 • SV-LT/SS-LT šunta atkabņi un pazemināta sprieguma atkabņi;
 • OD-LT bloķējošie ieliktņi.

Kur un kā lietot AFDD?

Mēs nedrīkstam neņemt vērā vienu svarīgu lietu – kā un kur lietot AFDD. AFDD jāuzstāda aizsargājamās ķēdes sākumā. Ja tas ir iespējams, viens AFDD jālieto izejā, jo tad lietotājs varēs izmantot šādas priekšrocības:

 • tiks samazināts nevajadzīgi atslēgtu slodžu un vadītāju skaits;
 • atteici ir vieglāk noteiktą;
 • tiks samazināts nevēlamu izslēgšanos skaits , jo ir mazāka traucējumu pārklāšanās.

Ieteicams ar AFDD aizsargāt visas rozetes un apgaismojuma instalācijas. Ēku attīstības zonā (dzīvojamās ēkas, aprūpes iestādes) tās ir visas instalācijas guļamistabās un dzīvojamās telpās, kā arī instalācijas ar augstu patērējamo strāvu – ķēdes, kurās ir pieslēgtas trauku mašīnas, veļas žāvētāji un veļas mašīnas. Informācija par lietojumu citās zonās un ēkās ir sniegta 3. tabulā.