Modulārie jaudas slēdži MINIA Jauni risinājumi

OEZ-JAUDAS SLĒDŽI MINIA

2015. gadā Minia modulārajām ierīcēm, ko ražoja OEZ, tika veiktas radikālas izmaiņas, kas jāuzlūko kā jauna paaudze vai novatorisks lēciens komutācijas tehnikā. Izmaiņas tikai veikta attiecībā uz galvenajām Minia klāsta produktu grupām – ķēdes pārtraucējiem un paliekošās strāvas ķēdes pārtraucējiem, tostarp to piederumiem, kā arī slēdžiem.

Kas mainījās?

Ievada tabulā produktu klāsta izmaiņas ir skaidri parādītas salīdzinājumā ar vecajiem produktiem. Šeit ir aptuveni 450 jauni produkti, t. i., vairāk nekā puse kopējā 850 Minia sērijas produktu skaita!

Ko sniegs izmaiņas?

Vēlamies klientiem piedāvāt labākus produktus. Tā ir standarta retorika bez konkrētu ieguvumu norādīšanas. Kādēļ mēs mainām šos produktus? Būtiskākie ir šādi iemesli: uzlabota ierīču savienošana un labāka pieslēgto vadītāju pārbaude, unificēta konstrukcija, atvieglota ierīču noņemšana no U veida sliedēm, ķēdes pārtraucēji gan līdzstrāvai, gan maiņstrāvai, vieglāka piederumu izvēle…

Uzlabota minia ierīču savienošana ar savienošanas kopni

Jaunie LTS/LTP ķēdes pārtraucēji un LFN/LFE paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji novērš veco sēriju trūkumus – to savienošanu ar savienošanas kopni. Agrāk pastāvēja noteikti ierobežojumi ierīču savienošanai no augšpuses. Tagad jaunie LTS/LTP ķēdes pārtraucēji un LFN/LFE paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ir savienojami ar savienošanas kopnes palīdzību bez ierobežojumiem (skat. 1.att.). Savienošanu var veikt arī ar citām ierīcēm, piemēram, MSO slēdžiem utt.

Unificēta konstrukcija

Attēlā ir redzams, ka mēs unificējām konstrukciju, tostarp arī ķēdes pārtraucēju un paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju augstumu, sviru formu vai ierīču priekšējo daļu, kas ir vēl viena jauno ierīču priekšrocība.

Tapu kopne

Vēl viena svarīga lieta, kas jāpiemin, savienošanai ar savienošanas kopni: mēs esam pārgājuši no dakšu kopnēm uz tapu savienošanas kopnēm. Tādēļ tā saucamo “New Minia” ierīču savienošanu var veikt tikai ar tapu kopni.

Labāka vadītāju pieslēguma spailēm pārbaude lts/ltp ķēdes pārtraucējiem

Jaunie LTS/LTP ķēdes pārtraucēji ir aprīkoti ar spailēm, ka ļauj vienlaikus spailes atverē savienot gan vadītāju, gan savienošanas kopni. Vadītājs tiek pieslēgts savienošanas kopnes priekšpusē, tas ļauj labāk veikt vizuālu pieslēgtā vadītāja kontroli un vienlaikus veikt savienošanu ar savienošanas kopni. Vadītājs ir izvietots savienošanas kopnes priekšpusē, tādēļ tā ievietošana spailē, pievilkšana utt. ir vienkāršāk pārbaudāma – skat. 2.att.

Ja vadītājs jāpieslēdz spailei atsevišķi, tā šķērsgriezums var būt līdz 35 mm2. Pie spailes var pieslēgt divus vadītājus – šādā gadījumā ir iespējams pieslēgt divus vadītājus ar maksimālo šķērsgriezumu 10 mm2.

Vienkāršāka ierīču noņemšana no u veida sliedes

LTS/LTP ķēdes pārtraucēji, LFN/LFE paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji, kā arī MSO slēdži ir aprīkoti ar mēlītēm, kas ļauj veikt manuālu kontroli, t. i., neizmantojot instrumentus. Ierīces noņemšanu no U veida sliedes veic tādā pašā veidā. Mēlītes var atlaist, vienkārši pavelkot, pēc tam ierīci var viegli noņemt no kopnes. 3.att. ir parādīta LTS ķēdes pārtraucēja mēlīte un tās lietošana.

LTN-UC ķēdes pārtraucēju mēlītes ir nedaudz atšķirīgas; tās ir izvietotas abās ierīces pusēs un nodrošina tādu pašu funkcionalitāti kā LTS/LTP ķēdes pārtraucēji mēlītes (LTN-UC mēlītes ir parādītas 4.att.).

Visām versijām mēlītes vienmēr ir viegli pieejamas – tās vienmēr ir izvietotas vadītāju priekšpusē, kā arī savienošanas kopnes priekšpusē.

Ierīču stiprināšana nav mainījusies – stiprināšanu veic, ierīci vienkārši uzspiežot uz U veida sliedes tā, kā to veica līdz šim.

Ķēdes pārtraucēji līdzstrāvai un maiņstrāvai

LTN-UC ķēdes pārtraucēji ar In no 1 līdz 63 A dažkārt tiek dēvēti par “universālajiem” ķēdes pārtraucējiem (UC = Universal Current (“universālā strāva”)), jo tie ir paredzēti gan līdzstrāvas (līdz 440 V DC), gan arī maiņstrāvas ķēdēm (230/400 V AC).

Turklāt to galvenā un svarīgākā priekšrocība ir tā, ka tiem ir arī citas pieminēšanas vērtas īpašības. Iespējams, šo ķēdes pārtraucēju lielākā papildu priekšrocība ir dubultās spailes (skat. 4.att.), kas (papildu aizsardzības funkcijai) ir ērts pieslēguma punkts no ķēdes pārtraucēja puses, kuram pie vienas spailes var pieslēgt līdz četriem vadītājiem. Piemēram, varat pievienot divus vadītājus ar dažādu šķērsgriezumu, no kuriem viena vadītāja šķērsgriezums var būt līdz 35 mm2. Tāpat kā LTS ķēdes pārtraucējiem, vadītāji tiek pievienoti savienošanas kopnes priekšpusē, kas nodrošina labāku vizuālo pievienotā vadītāja kontroli.

Vienkāršāka piederumu izvēle

Šobrīd jaunajā ierīču klāstā ir iekļauti tādi paši visu ķēdes pārtraucēju un paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēju elektriskie piederumi (skat. tabulu turpmāk). Piemēram, populārāko ārējo slēdzi PS-LT-1100 vai atkabni SV-LT-A230 var lietot gan LTS/LTP/LVN ķēdes pārtraucējiem, gan LFN/LF paliekošās strāvas pārtraucējiem; ārējos slēdžus var izmantot arī MSO slēdžiem. Priekšrocība ir vienkāršāka izvēle un plaša lietojamība dažādām ierīcēm.

Jaunā signāla slēdžu konstrukcija ar atiestatīšanas spiedpogu ļauj atiestatīt slēdzi ar ierīces priekšpusē izvietoto atiestatīšanas sviru. Salīdzinājumā ar signāla kontaktu bez atiestatīšanas priekšrocība ir tā, ka operatoram, lai pārtrauktu signāla ķēdi, nav jāieslēdz galvenā ķēde (ķēdes pārtraucējs), t. i., nav jāizslēdz tās gaismas vai skaņas signāls atteices konstatēšanas gadījumā. 5.att. ir parādīts šāds signāla slēdzis.

Citi ieguvumi

Iepriekš minētie ir svarīgākie ieguvumi, taču tie atspoguļo tikai daļu ieviesto izmaiņu. Citi ieguvumi (salīdzinājumā ar iepriekšējo sēriju) ir pieejami Minia katalogā.

LFN/LFE paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji

  • Visu tipu pieļaujamā apkārtējā temperatūra ir -25°C, kas vecajā sērijā sākās tikai no -5°C. Priekšrocība: plašākas lietošanas iespējas no apkārtējās temperatūras viedokļa;
  • Stāvokļa indikators – paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēji ir aprīkoti ar stāvokļa indikatoru, kas ir savienots ar kontaktiem. Priekšrocība: vizuāla ierīces kontaktu stāvokļa indikācija;
  • Papildu signāla slēdža uzstādīšana. Priekšrocība: papildaprīkojuma attālināta izslēgšanas ar paliekošo strāvu indikācija;
  • Papildus uzstādāms šunta atkabnis vai pazemināta sprieguma atkabnis. Priekšrocība: papildaprīkojuma attālināta paliekošās strāvas ķēdes pārtraucēja izslēgšana.

MSO slēdži

Līdz 125 A ar platumu 1 modulis/pols. Priekšrocība: vietas ietaupījums sadalnē.